Inflacja w 2023 r Cezary Kochalski boi się skutków silnych procesów dezinflacyjnych

Informacje o biografii Kochalskiego pochodzą z oficjalnej strony internetowej prezydenta RP. Kochalski jest obecnie etatowym doradcą prezydenta (od początku 2017 r.), a od roku jest przedstawicielem prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego. VAT od 1 kwietnia na żywność nie będzie natychmiastowy, ale może podbijać ścieżkę inflacji.

RPPKochalski (RPP): Stopy procentowe w 2024 czeka stabilizacja

Minęło ryzyko recesji gospodarczej, ale osiągnięcie celu inflacyjnego 2,5 proc. (+/-1 pkt proc.) nastąpi pod koniec horyzontu projekcji, czyli w 2025 r. Przy niepewności dotyczącej kształtowania się popytu i kształtu polityki fiskalnej uzasadnia listopadową decyzję o pozostawieniu stóp — ocenił Cezary Kochalski, członek RPP. W związku z dynamicznie rosnącymi płacami i ryzykiem inflacyjnym Kotecki przyznaje, że nie ma zbyt dużo przestrzeni do obniżek stóp procentowych.

Bliżej podwyżek stóp procentowych niż cięć. Były dwa głosowania

Kochalski z RPP podtrzymuje, że stabilizacja stóp proc. Jest całkiem prawdopodobnym scenariuszem – poinformował członek RPP w telewizji BIZNES24. Dodał, że wśród ryzyk dla inflacji najważniejszymi OPEC+ dopingował wszystkich są odbudowa popytu związana z działaniami fiskalnymi i uporczywość CPI. Członek Rady spodziewa się, że inflacja konsumencka nie sięgnie skrajnego poziomu ponad 8% na koniec br.

Procedura nadmiernego deficytu. Jakie skutki może mieć dla Polski?

Od roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.Zgodnie z ustawą o NBP, w skład Rady, oprócz przewodniczącego – prezesa NBP, wchodzi dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Jego zdaniem “wydaje się, że nie ma” dużej przestrzeni do podwyżki stóp procentowych. – Dlatego że, jeżeli spojrzymy na tak zwaną lukę popytową, to ona się domyka. W rozmowie z ISBnews powiedział, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem polityki pieniężnej pozostaje brak zmian stóp procentowych do końca tego roku. Jako prawdopodobny moment rozpoczęcia dyskusji o obniżkach wskazał marzec 2025 r.

Obniżka stóp procentowych na horyzoncie? “Mogłaby pojawić się przestrzeń”

  1. Kierowco, planujesz wyposażyć auto w instalację gazową?
  2. Siłą rzeczy obecnie strona popytowa wysuwa się na pierwszy plan — stwierdził Kochalski.
  3. Jego zdaniem dyskusja na ten temat jest w tym roku możliwa, ale decyzja może zapaść dopiero po dokumencie NBP na początku 2025 r.
  4. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku wyniosło 8271,99 złotego, co oznacza wzrost o 11,3 procent rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny.
  5. Członek RPP Ludwik Kotecki stwierdził, że z punktu widzenia dzisiejszej inflacji i celu inflacyjnego “wynagrodzenia rosną za mocno”.

Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym spadło o 0,4 procent. RPP z założenia stanowi organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej Strategia Breakout w Londynie państwa. Potwierdzają się medialne doniesienia, zgodnie z którymi decyzją prezydenta Andrzeja Dudy nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zostanie Cezary Kochalski, dotychczasowy doradca prezydenta.

Można realnie spodziewać się silnych procesów dezinflacyjnych, obecny poziom stóp jest właściwy w bazowym scenariuszu makroekonomicznym, a dalsze podwyżki stóp mogłyby nastąpić, gdyby inflacja nie zbiegała do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej — powiedział członek RPP. — Obecnie występuje duża niepewność, tę niepewność RPP wyraźnie podkreśliła w komunikacie po posiedzeniu, na konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego również było to silnie akcentowane. Podkreślam, że w listopadowej projekcji inflacji i projekcji PKB osiągamy cel inflacyjny w drugiej połowie 2025 r., przy założeniu, że stopy procentowe nie są zmienione.

Wtedy właśnie mają być przedstawione przez NBP prognozy inflacji, w których zasygnalizowane będzie “trwałe okiełznanie inflacji bazowej”. Ukończył studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji (1991) oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie w Stirling (Wielka Brytania) w zakresie rachunkowości i finansów. Na profilu Agrounii na Facebooku pojawiło się nagranie, na którym było widać, jak działaczka tej organizacji zaczepia podczas spaceru na molo w Sopocie prezesa NBP Adama Glapińskiego. – W tej chwili mamy najwyższe stopy procentowe i najwyższą inflację 15,5 (procent – red.) – zwracał uwagę Glapiński.

Jak wskazał w rozmowie z Business Insider członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki, pensje w Polsce rosną zbyt szybko, co nie jest dobrym znakiem, jeśli chcemy opanować inflację, która mimo dołka wciąż może wzrosnąć. Jest też wyraźny sygnał dla kredytobiorców, że raczej ich raty nie wzrosną. Według Cezarego Kochalskiego, wariant podwyżek stóp procentowych w świetle dostępnych danych jest wykluczony. To właśnie wybrany przez Senat nowy członek RPP wyrasta wśród decydentów na czołowego jastrzębia. Tydzień temu Ludwik Kotecki oceniał, że RPP powinna podnosić stopy “do skutku”.

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 7,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,2 procent – podał Główny Urząd Statystyczny. “Ożywienie powoli postępuje” – napisali analitycy mBank. Renta wdowia według projektu zgłoszonego przez ponad dwadzieścia organizacji to koszt nawet 10 miliardów złotych rocznie – wynika z wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w minionym miesiącu wyniosła 17,2 proc. – Wszelkie prognozy, którymi dysponujemy, wskazują, że będziemy rzeczywiście na poziomie wysokiej inflacji, mniej więcej tym, który wskazywał ostatni odczyt wrześniowy. Myślę, że pierwszy kwartał 2023 roku, to są też przed nami wysokie odczyty inflacji – wskazał Kochalski. Jego zdaniem firmy wciąż mają możliwość ulegania presji płacowej i dopóki będą miały z czego płacić wyższe wynagrodzenia, tak będą rosły płace. Kotecki stwierdził, że grozi to oddaleniem się od celu inflacyjnego i np.

Z drugiej strony, wśród ryzyk dla wyższej inflacji Kochalski wymienił, po pierwsze, wyraźną odbudowę popytu związaną z działaniami fiskalnymi rządu. Członek RPP wskazał, że do niższej inflacji przyczynia się aprecjacja kursu walutowego. “Ja w listopadzie 2023 r. wypowiedziałem się, że stabilizacja stóp proc. do końca 2024 r. jest całkiem prawdopodobnym scenariuszem i osobiście uważam, i podtrzymuję to zdanie, że w pierwszej kolejności myślę o stabilizacji” – powiedział Kochalski. Ponadto, prezydent odwołał Kochalskiego z funkcji przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego (funkcję tę piastował przez rok) oraz ze stanowiska swojego doradcy (od początku 2017 r.) – podano w osobnym komunikacie. Sam Kochalski powiedział w piątek dziennikarzom, że przed zaprzysiężeniem, jego ogląd sytuacji makroekonomicznej był “pozytywny”.

Można realnie spodziewać się silnych procesów dezinflacyjnych. Presje cenowe w otoczeniu polskiej gospodarki powinny zanikać, ustępować powinny napięcia w sieciach dostaw, w świetle aktualnych danych z kontraktów terminowych ceny surowców energetycznych i rolnych powinny spadać. Z kolei w krajowej gospodarce luka popytowa szybko się domknie, więc dynamika popytu będzie się obniżać. W projekcji widzimy również obniżającą się dynamikę jednostkowych kosztów pracy – powiedział Kochalski. Zdaniem członka RPP, w najbliższych miesiącach odczyty inflacji będą zbliżone do wrześniowych.

Jego zdaniem powinny zostać utrzymane na aktualnym poziomie i w “optymistycznym scenariuszu” takie pozostaną do grudnia bieżącego roku. Nie ma dużej przestrzeni do podwyżek stóp procentowych lub nawet do podwyżek w ogóle – powiedział w “Faktach po Faktach” w TVN24 profesor Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej. W jego ocenie “dalsze, tak radykalne ewentualne podwyżki mogłyby wpłynąć ewidentnie na aktywność gospodarczą”.

Jego zdaniem wydłużenie horyzontu prognoz ma więc sens. Przypomnijmy, że do tej pory obejmowały dwa kolejne lata, a teraz jeszcze dodatkowe dwa pół roku. System kaucyjny ma zacząć działać w Polsce w 2025 roku. Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner podczas sejmowej podkomisji ocenił jednak, że nierealne jest, by wszedł w życie w terminie. Zwracał uwagę, że dopiero “w październiku dowiemy się, jak będzie wyglądał”. Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Senat zgłosił poprawki do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii.

Wskazał, że wspólny mianownik decyzji Rady z lipca (podwyżka stóp o 0,5 pkt proc.) i listopada (brak podwyżek stóp), gdy RPP otrzymała nowe projekcje inflacji, jest taki, że w obu wypadkach Rada widziała inflację zbiegającą do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Członek RPP zaznaczył, że inne są uwarunkowania obu decyzji. — Nie deklaruję, że moim zdaniem cykl podwyżek definitywnie się zakończył, obecnie mamy pauzę w cyklu. Gdybym zobaczył, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja nie zbiega do celu, to uważałbym, że należałoby dalej podwyższać stopy. Głównym wyznacznikiem decyzji o poziomie stóp jest mandat Rady, czyli przywrócenie stabilności cen. Determinacja Rady do osiągnięcia tego celu jest niezachwiana – dodał Kochalski.

Rolnicy ze Związku Rolniczego “Orka”, którzy protestowali w Sejmie od 9 maja, opuścili budynek po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformowali podczas konferencji prasowej, mają wziąć udział w spotkaniu z głową państwa. Cezary Kochalski (ur. 26 września 1967 w Iławie[1]) – polski ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor uczelni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, od 2012 do 2016 prorektor tej uczelni, członek Rady Polityki Pieniężnej (2019–2025). Prezydent powoła do Rady Polityki Pieniężnej Cezarego Kochalskiego – podało w czwartek Radio RMF.

Utrzymaniem inflacji bazowej na poziomie ok. 4 proc., co nie jest dobrym sygnałem dla gospodarki. Według Cezarego Kochalskiego nie można jednak wykluczać, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych będzie się toczyć wcześniej, pod koniec tego roku. Jest jeszcze przestrzeń na dalsze stopniowe podwyżki stóp procentowych w Polsce – ocenił w rozmowie z agencją Bloomberg członek RPP Cezary Kochalski.

W ostatnich dniach Ludwik Kotecki ocenił, że na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej z pewnością zdecyduje o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Prezydent określił Kochalskiego jako “spokojnego i wyważonego analityka”, wnikliwie analizującego sytuację dotyczącą polityki pieniężnej. Duda dodał, że profesor “zda kolejny ważny egzamin”, jakim jest praca w RPP. Według jego prognoz nie dojdziemy do poziomu 20 proc. – Ale oczywiście, to będzie uzależnione i uwarunkowane również decyzjami, które nie leżą po stronie banku centralnego i polityki pieniężnej – zaznaczył. — Myślę, że kolejne kwartały to dalszy, postępujący proces dezinflacji, trwający od lutego.

Równocześnie z powołaniem do RPP, prezydent odwołał Kochalskiego z funkcji przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego oraz ze stanowiska Doradcy Prezydenta RP. Przedstawicielem prezydenta w KNF Kochalski był od grudnia 2018 r. — Celność prognoz ekonometrycznych (niezależnie od modelu) maleje wraz z horyzontem projekcji. Po roku błędy prognoz stają się już niekomfortowo wysokie, a po dwóch latach wartość informacyjna prognoz jest, z punktu widzenia polityki monetarnej, znikoma — twierdzą eksperci Citi Handlowego.

Z tego powodu Cezary Kochalski uważa, że obecna wysokość stóp procentowych jest odpowiednia. Nie zgadza się z tezą, że należałoby obecnie doprowadzić do pojawienia się dodatniej realnej stopy procentowej. Broni też kontrowersyjnej decyzji o wydłużeniu prognoz NBP.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *